15.12.2016 / Gösterim Sayısı : 1521

Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi Uygulayan Kooperatif Borçları Yapılandırılıyor

   Bakanlığımızla Aile ve Sosyal  Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün İşbirliği ile uygulanan  Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesinden yararlanan kooperatif ortakları için borç ertelemesi ve yapılandırma imkanı getirilmiştir.

    Buna göre; a) 2016/4 sayılı Fon Kurulu Kararının onaylandığı tarihten (21.10.2016) önce borcun muaccel hale geldiği durumlarda; ödeme güçlüğü içinde bulunan fayda sahipleri tarafından 25.03.2015 tarih ve 2015/2 sayılı  Fon Kurulu Kararınca belirlenen yapılandırmadan yararlanmış olup olmadığına bakılmaksızın, 31.12.2017 tarihine kadar ilgili SYD Vakfına başvuruda bulunulması durumunda, yasal takip işlemleri nedeniyle varsa yapılan masrafların fayda sahipleri tarafından ödenmesi şartıyla, yasal takip işlemleri durdurularak toplam borcun; ilk taksit tarihi 01.01.2019 olmak üzere 5 yılda 5 eşit taksitte ödenmek üzere yapılandırılması,

Belirlenen sürede başvuruda bulunulmaması yada yapılandırma sonrası taksitlerden herhangi birinin belirlenen vadelerde ödenmemsi halinde mevcut olan uygulamaya göre borcun tahsiline devam edilmesi,

b) Kaynak aktarımı tamamlanmış olan projelerde; Fayda sahiplerinden borcu muaccel  hale gelmemiş olan ve ödeme güçlüğü içinde bulunan fayda sahipleri ile ilgili olarak, 25/03/2015 tarih ve 2015/2 sayılı Fon Kurulu Kararınca belirlenen yapılandırmadan yararlanmış olup olmadığına bakılmaksızın ( yapılandırmadan yararlanmışsa yapılandırma sözleşmesi tarihi baz alınarak)  31/12/2017 tarihine kadar İlgili SYD Vakfına başvuruda bulunulması durumunda, fayda sahiplerinin kalan borçlarının 2 yıl ertelenmesi ve borçlandırma sözleşmelerinde belirlenen vade tarihleri baz alınarak kalan taksitlerin ilk taksit vade tarihine göre teselsül ettirilmesi,

c)  2016/4 sayılı Fon Kurulu Kararının onaylandığı tarihten (21/10/2016) müracaat süresinin sonuna kadar Vakıflarca yasal takip işlerinin başlatılmaması gerektiği belirtilmektedir.

    Bu durumda  Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi uygulayan  Tarımsal Kalkınma kooperatif üyelerinin  borçlarıyla ilgili erteleme veya yapılandırma işleminin yapılabilmesi için İlçelerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına 31 Aralık 2017 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

''