5.5.2017 / Gösterim Sayısı : 1032

Her Yastan Hayvanların Küpelenerek Kayıt Altına Alınması ve İşletmelerin Güncellenmesi Çalışmaları

​   Bilindiği üzere, herhangi bir nedenle küpelenerek kayıt altına alınamamış her yaştaki sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların küpelenerek Hayvan Kayıt Sisteminde kayıt altına alınması ve işletmelerde kayıtlı hayvan mevcudunun güncellenmesi amacıyla Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 4 Nisan 2017 tarihli ve 30028 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu çerçevede;

   Her hangi bir nedenle hayvan sahipleri tarafından gerekli bildirimleri süresinde yapılamayan sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların doğum, hareket, ölüm, kesim ve işletmede zorunlu kesimlerine ait bilgiler bildirim süresine bakılmaksızın güncellenecektir.

   Hayvan Kayıt Sisteminde yer alan hayvan sayısı ile gerçek hayvan sayısının uyumlu hale getirilmesi amacıyla tüm işletmeler ziyaret edilerek işletmede bulunan ve bulunmayan hayvanlar tespit edilecektir.

   Hayvan Kayıt Sisteminde kayıtlı ancak fiilen işletmelerde bulunmayan hayvanların il depo işletmelere (TR660000000000) nakli yapılarak işletmelerde bulunan fazlalık hayvanların düşümleri sağlanacaktır.

   Fiilen işletmede bulunan ancak Hayvan Kayıt Sisteminde başka bir ildeki işletmede kayıtlı olan hayvanların çıkış hareketi sayfasından çıkış ve varış hareketlerinin yapılarak bulunduğu işletmeye nakli sağlanacaktır.

   Her yaştan küpesiz sığır cinsi hayvanı bulunan işletme sahiplerinin, belde ve köylere küpeleme amacıyla gelen küpeleyicilere yardımcı olması, küpesiz hayvan kalmayacak şekilde hayvanlarını küpeletmeleri gerekmektedir.

   Küpesi düşmüş hayvan tespit edilmesi durumunda yeni küpe uygulanmayacak, hayvan sahiplerinin düşen küpe dilekçesi alınarak aynı kulak numarasını içeren küpelerin hayvanlara uygulanması sağlanacaktır.

   31.12.2017 tarihinden sonra  3 aylık yaşa kadar olan sığır cinsi hayvanlarını zamanında küpeletip kayıt altına aldırmayan, işletmesinde ölen, kesilen, satılan hayvanlara ait bilgileri 7 gün içerisinde İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmeyen, Hayvan Kayıt Sisteminde kayıtlı hayvan sayısı ile işletmede fiilen bulunan hayvan sayısı uyumlu olmayan işletme sahiplerine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacaktır.

   Bu nedenle 31.12.2017 tarihine kadar konu ile ilgili sorumluluğu bulunan tüm İl/İlçe Müdürlüklerimiz, il genelinde küpeleme faaliyetlerinde görevli uygulayıcılar, köy muhtarlıkları ve belde belediye başkanlıkları ile hayvan sahiplerinin konu ile ilgili gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.

   Tüm yetiştiricilerimize ilanen duyurulur.


''