29.12.2017 / Gösterim Sayısı : 161

Geleceğe Yatırım” İsimli KOP Projesi İmzalandı

#18.12.2017 tarihinde T.C. Kalkınma Bakanlığı (Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı) ile Kadışehri İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz arasında “Geleceğe Yatırım” isimli projemiz imzalanmış olup, İmzalanan “ Geleceğe Yatırım” İsiml

​      18.12.2017 tarihinde T.C. Kalkınma Bakanlığı (Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı) ile Kadışehri İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz arasında "Geleceğe Yatırım" isimli projemiz imzalanmış olup, İmzalanan " Geleceğe Yatırım" İsimli Bitkisel üretimde katı gübrenin kompost (organik gübre) halinde kullanımının sağlanması projemizin Bütçesi,  203.333 TL 'dir.

    İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR imzalanan projenin Hayvan atıklarının işlenerek organik gübre olarak tarım arazilerinde kullanılmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Gelişen çevre bilinci, ekonomik üretim talepleri ve enerji kullanımında tasarrufa gitme zorunluluğu nedeniyle son yıllarda, Dünya'da ve Türkiye'de organik gübre kullanımında köklü değişiklikler yapılmaya başlanmıştır. Bu düşünce ve değişikliklere bağlı olarak geleneksel uygulanan organik gübre kullanımı eski yöntemler yerine kompost gübre hazırlama yöntemi kullanılarak hızlı bir şekilde yaygınlaşmaktadır. Günümüzde yapılan tarımsal üretimin yalnız karlılığı düşünülmemeli, aynı zamanda çevresel, sosyal ve agronomik boyutları da dikkate alınmalıdır. Bu düşünce çerçevesinde, üretim sürecinde özellikle yenilenemeyen veya yenilenmesi uzun zaman alan doğal kaynakları korumak ve çevre kirliliğini azaltmak önem kazanmaktadır. Bitkilerin yetişmesi için uygun bir toprak yapısının hazırlanması toprağın verimli hale gelmesi gübreleme ile mümkündür.

       Bu amaçla hazırlamış olduğumuz proje kapsamımda; Kompoze gübrelerin hazırlanma aşamaları çok meşakkatli ve zor olduğu için alınacak kompoze makinası kullanılarak kısa sürede insan gücünü azaltarak kaliteli organik gübre elde edilebilecektir.

Kompost; toprağı fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak geliştiren organik katkı maddesidir.

  • Toprağı havalandırır ve sıkışmasını önler.
  • Nem tutma kapasitesini artırır, bitkilerin zarar görmesini azaltır.
  • Drenajı ve havalanmayı iyileştirir.
  • Sağlıklı kök oluşumunu uyarır.
  • Toprakta su tutulmasına yardım eder.
  • Eser elementlerden zengindir ve bunlar kimyasal gübrelerle karşılanamaz. Dedi.


''