3.1.2018 / Gösterim Sayısı : 253

Bireysel Sulama Makine Ekipman Desteği Başvuruları Başladı.

          Bakanlığımız tarafından; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama tesisleri ve makine ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarına %50 hibe desteği sağlanmaktadır.        

           Başvuru Konuları                 

           Program aşağıdaki 7 adet yatırım konusunu kapsar.

  1. Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
  2. Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
  3. Tarla içi mikro yağmurlama sistemi kurulması,
  4. Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
  5. Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,
  6. Tamburlu sulama sistemi kurulması,
  7. Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması. 

          Başvuru Süresi

           Bireysel Sulama Makina Ekipman alımları için gerçek ve tüzel kişiler ile Sulama Kooperatifleri ve şirketler 1 Ocak 2018 Pazartesi günü ile 1 Mart 2018 Perşembe gününe kadar başvuru yapabilirler. 

          Yatırım Süresi

          Program kapsamında kabul edilen başvurular ile İl Müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları (a),(b),(c),(ç) konu başlıklarında  60 gün, (d),(e) ve (f) başlıkları için 90 gün içerisinde tamamlanıp alımı yapılan malzemenin tarla içerisinde montajının tamamlanmış olması gerekir. 

          Proje Bütçesi 

           Referans fiyatlar içinde kalmak şartıyla, hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000.- TL' yi geçemez mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

         Teknik Destek

         Projenin tanıtılması ve muhtemel yatırımcıların bilgilendirilmesi ile ilgili olarak Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Bireysel Sulama Projeleri İl Proje Yürütme Birimi tarafından gerekli teknik destek sağlanacaktır. 

        Bilgi ve Başvuru için

        Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü         03542122741 / 1210 

        Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü         yozgat.tarim.gov.tr


''