11.1.2018 / Gösterim Sayısı : 258

Personelimize CBS Eğitimi Verildi.

#2018 Tüm Personele CBS eğitimi verildi

           İl Müdürlüğümüz Merkez ve İlçe Müdürlüklerimizden 35 personelimize 02.01.2018 tarihinde, İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda İl CBS Sistem Sorumlusu Harita Mühendisi Mehmet SAN tarafından Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Eğitimi verilmiştir. Eğitim kapsamında personele CBS sistemi tanıtılmış, ÇKS ile bağlantılı işlemler anlatılmış ve katılımcılara uygulama yaptırılarak bundan sonraki yapılacak CBS işlemlerini kendisi yapacak şekilde eğitim verilmiştir.

           Çiftçi Kayıt Sisteminde doğru destekleme ödemelerinin yapılabilmesi için uydu görüntüsü teknolojisi kullanılmaktadır. CBS uygulamaları ile tarımsal envanterin ve faaliyetlerin coğrafi veri tabanını oluşturulması Tarımsal faaliyet yapılan tarım parsellerinin ve destekleyici diğer tüm coğrafi verilerin yönetimini tek bir merkez sistemden yapılması Tüm Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı coğrafi verilerinin tek bir veri tabanında saklanması, tarım sayımı, desteklemeler, istatistiksel veri analizi, arazi toplulaştırma, zarar ziyan, sulama, drenaj vb. her bir ayrı dairenin tek bir CBS veri kaynağından beslenmesi amaçlanmıştır. İlerleyen zamanlarda yeni eğitim çalışmaları devam edecektir. 


''